Aplicació PC
Captador d’impulsos
Flotador nivell dipòsit exterior