Título Area Cliente
AREA CLIENTE
HydroSystemsLogotipo
Hydro Systems - Agua

Els equips dissenyats i fabricats per Hydro Systems generen a partir d’aigua desmineralitzada i electricitat i mitjançant un procés d’electròlisi hidrogen i oxigen (gas HHO).

El gas HHO, produït a baixa pressió, s’introdueix en el flux de l’aire del motor, entre el filtre d’aire i el turbo.

L’hidrogen i l’oxigen no s’acumulen ni s’emmagatzemen; només es produeix la quantitat necessària de gas HHO a demanda del motor, mentre està en funcionament, de manera que no hi ha cap risc d’explosió.

L’equip s’alimenta automàticament des d’un dipòsit extern d’aigua desmineralitzada per convertir-la en gas HHO.