Consum mensual Període d’amortització

40.000 litres

7 mesos

30.000 litres

10 mesos

20.000 litres

15 mesos

Els equips generadors de HHO redueixen:

  • El consum de combustibles sòlids.
  • Les emissions nocives per al medi ambient.
  • Els gasos d’efecte hivernacle.