Els equips Hydro Systems resultat d’un procés de R + D + I, desenvolupat per la nostra empresa, generen hidrogen i oxigen (gas HHO) i la injecten en el flux d’aire del motor.

Amb aquesta simple operació s’enriqueix la combustió i s’aconsegueixen beneficis immediats:

  • Estalvien fins a un 12% en el consum de combustible.
  • Optimitzen el funcionament del motor.
  • Redueixen l’emissió de contaminants nocius per a les persones i el medi ambient (CO, NOX, ppm.).
  • Redueixen la quantitat de fum a la fuita.

Tot això sense modificar les característiques del motor, ni la velocitat o capacitat de càrrega del vaixell.

La generació de gas HHO es produeix segons la demanda del motor, de manera autònoma, sense cap procés d’emmagatzematge o acumulació, amb les màximes garanties de seguretat, i permetent la instal·lació de l’equip en interiors.

Aquest procés millora l’eficiència del motor, augmenta la seva potència i manté l’oli més net, redueix l’acumulació de carbonissa i aconsegueix allargar la seva vida útil.

Els equips Hydro Systems funcionen amb resultats òptims en vaixells de pesca, vaixells de càrrega, vaixells de transport de passatgers i generadors.