Els equips Hydro Systems, generadors d’hidrogen i oxigen (gas HHO), optimitzen el funcionament del motor, estalvien fins a un 10% en el consum de combustible i redueixen l’emissió de contaminants nocius per a les persones i el medi ambient.

Tot això sense modificar les característiques del motor, ni la velocitat o capacitat de càrrega del vaixell.